Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира дружеството, което част от групата на северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за EUR 500 милиона, организиран от Министерството на отбраната на България за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за българския флот.