Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с целия процес на ревизия на съществуващите и разработване на нови процедури по отношение на информационната сигурност, тъй като компанията е сертифицирана в ISO / IEC 270001. Съдействахме на клиента във връзка с официално запитване до Комисията за защита на личните данни по отношение на тълкуването и приложимостта на изискването за Длъжностно лице по защита на данните (DPO) спрямо естеството на техните бизнес дейности и съответното развитие на процеса в съответствие с GDPR.