Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата австрийска компания, изграждаща толсистеми, и местното ѝ дружество при участия в обществени поръчки.