Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира държавното предприятие по въпроси от областта на недвижимите имоти и строителството на приблизителна стойност от 15 милиона евро, включително процесуално представителство пред комисията по жалбите по ФИДИК (FIDIC) относно рехабилитация и електрификация на железопътна линия, част от националния проект „Реконструкция и електрификация на отсечката Пловдив – Свиленград“.