Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира израелската компания по набор от въпроси, свързани с недвижими имоти и строителство, във връзка с проектите на групата в София - пълно правно проучване на имотите, структуриране на сделките, водене на преговори, изготвяне на цялата необходима документация по приключване на сделките. Също така, предоставя съдействие по проектното финансиране, предоставено за част от проектите.