Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира „Хелиос Енерджи Инвест“ АД по придобиването на „Хелиос Проджектс“ АД - водеща фотоволтаична компания в България, притежаваща соларен парк с мощност 50 MGW. Сделката на стойност 65 милиона евро е финансирана от „УниКредит Булбанк“ АД и реализирането й беше предмет на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията и от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Опитният ни екип по сливания и придобивания, воден от управляващия партньор Стефан Гугушев, включващ още Димитринка Методиева - старши партньор, Костадинка Делева - партньор и Михаела Димитрова - консултант, изготви документите по сделката, проведе преговорите и извърши съответните регистрации след приключването на сделката.

Сделката, представляваща продажба на чуждестранен актив на китайско дружество и беше координирана между три юрисдикции - Китай, Швейцария и България.