Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира Юник Истейтс, която е изключителен представител за България на Christie’s Great Estates и е специализирана в продажбата на луксозни недвижими имоти. Като част от обслужването, високопрофилните сделки, изискват точно и подробно проучване на собствеността, както и професионални съвети в процеса на структуриране на сделките и приключването им.  „Гугушев и партньори“ предоставят постоянно правно обслужване в хода на предлагането на недвижими имоти и сключването на сделки.