Албена е счетоводител в Гугушев Файнънс & Акаунтинг и целият й професионален опит е в областта на счетоводното и данъчно отчитане. Най-голям опит има в счетоводната и данъчната практика при фирми, предлагащи туристически услуги. Като част от счетоводния екип на дружеството, тя извършва цялостната счетоводна отчетност на фирми от различни икономически сектори. Тя отговоря за изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети и декларации по ЗДДС, ЗКПО, Интрастат, за БНБ, НСИ. Изготвя финансови справки за целите на мениджмънта, както и отговаря за данъчните проверки на поверените й дружества. 

Професионален опит

  • Гугушев Файнънс енд Акаунтинг (2020-до сега) – Счетоводител
  • Гоу Ту Холидей (2013-2020) – Счетоводител
  • Брейн Сторм Консулт (2002-2013) – Счетоводител 

Образование

  • Университет за Национално и Световно Стопанство, гр.София (1995-2000)

Магистър по Икономика, Специалност „Планиране и Прогнозиране на Икономическите Системи“

  • Икономически техникум „Карл Маркс“, гр.Смолян (1991-1995) 

Езици

  • Английски