Александър е счетоводител с години професионален опит. Започва професионалния си път, като счетоводител през 2008 година в счетоводна компания. От 2017 г. e част от екипа на Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Развива се, като специалист, работейки с фирми в областта на търговията и услугите. Счетоводител е на международни компании, инвестирали в България. Консултира клиенти с цел оптимизиране на данъчната им ефективност и други данъчни въпроси. Специалист при изготвянето на финансови отчети за целите на управлението. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2017 – до сега)
  • Счетоводител
 • Дворска Консулт (2008 – 2016)
  • Счетоводител
 • Агенция по заетостта (2003 – 2007)
  • Младши експерт 

Образование

 • Нов български университет, гр. София (2002 – 2004), Магистър по финансов контрол
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1996 – 2001), Бакалавър по aгробизнес

 Езици

 • Английски