Бонка е счетоводител в екипа на Гугушев файнънс & акаунтинг от 2012 г. Има дългогодишен опит в областта на корпоративно и банково счетоводство. Практиката й се фокусира върху прилагане на счетоводното и данъчно законодателство. Консултира физически и юридически лица в областите: счетоводство, данъци, финанси, труд и работна заплата. Извършва текущо осчетоводяване на документи, изготвя протоколи свързани с вътреобщностни доставки и услуги, изготвя счетоводни справки и ДДС декларации. Подготвя и организира процеса при извършване на данъчни проверки, годишно приключване и изготвяне на годишни данъчни декларации. 

Професионален опит

 • Гугушев файнънс & акаунтинг (2012 – до сега)
  • Счетоводител
 • Обединена българска банка - София (2001 – 2011)
  • Вътрешен одитор на банкови сделки и операции и системи за контрол
 • Обединена българска банка - клон Казанлък (1994 – 2001)
  • Счетоводител и консултант банкови продукти и продажби
 • Електронно изчислителен център и Централно счетоводство на фирма „Арсенал“ (1977 -1994) 

Образование

 • Славянски университет, гр. София (1996 – 1999), Бакалавър - Счетоводство и контрол
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Икономически институт към БАН (1999 – 2001), Магистър по икономика

Езици

 • Английски
 • Руски