Борис  е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ от 2015 год., като още от 2008г. е административен асистент в дружеството. Борис работи по проблемите с възникнали и непогасени задължения на чуждестранни граждани от държави-членки на ЕС към български дружества по Регламент 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане. Специализира в сферата на заповедното и изпълнителното производство. 

Преди да се присъедини към екипа на „Гугушев и партньори“ е работил за „Ем Ер Ай Овърсийс Пропърти“ – международна компания за строителство, инвестиции и продажба на недвижими имоти. 

Професионален опит

  • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2008г. – до сега)
  • „Ем Ер Ай Овърсийс Пропърти“ (2005г. – 2008г.) 

Образование 

  • Югозападен университет „Неофит Рилски“ (2010г. – 2015г.), Магистър по право
  • Стаж към Висшия съдебен съвет – ВСС (2013г. – 2013г.) 

Езици 

  • Немски език
  • Английски език