Димитринка е партньор и ръководител на корпоративния отдел на адвокатското дружество. Извършва широк спектър консултации по корпоративни въпроси, по-специално по отношение на сливания и придобивания, инвестиции с частен и рисков капитал, корпоративни преобразувания и съвместни предприятия. Също така има богат опит във финансирането и обезпеченията, свързани с него. Димитринка говори английски и е препоръчана от международните правни директории IFLR1000 и Legal 500. 

„Надеждната“ Димитринка Методиева е препоръчана за своите „детайлни теоретични и практични“ знания.Legal 500 (2019)

Награди и отличия

 • Водещ експерт в сферите на „Банково и финансово право“ и „Сливания и придобивания“ - IFLR1000 (2015 - 2020)
 • Отличен експерт в сферите на „Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания“, „Банково и финансово право“, „Капиталови пазари“ - Legal 500 (2016 – 1018) 

Професионален опит 

Част от клиентите, които Димитринка е консултирала: 

 • „Морган Стенли Синиър Фъндинг“ Инк., САЩ – консултира обезпечения, предоставяни в България, по кредит за около 2 милиарда долара, предоставен от синдикат от банки на Сенсата Технолоджис Груп
 • Международна Финансова Корпорация – консултира кредит от 80 млн. евро и обезпеченията по него, предоставен на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ ЕООД
 • „Ем Ер Ай Кънстракшън Ирландия Лтд.“, Ирландия - проектно финансиране за 23 млн. евро, предоставено от синдикат от банки, за строителството на четири ваканционни комплекса в Разлог
 • „Хареон Солар Технолоджи Ко“ Лтд., Китай - придобиване на дружество, разработващо фотоволтаична електроцентрала, както и последващо финансиране на дейността му от Китайската банка за развитие
 • „Алпик Холдинг“ АГ, Швейцарияпридобиване на дружества, собственици на два ветроенергийни парка в България
 • „Ел Суиди Електрик“ С.А.Е., Египет - придобиване на мажоритарен дял в българско дружество, разработващо проект за вятърен парк
 •  Нортридж Кепитъл, Великобритания - инвестиции в сферата на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на българското Черноморие и Полиграфия офис център, София
 •  „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, България - продажба на дружеството, специализирано в придобиването на дългови портфейли, на доставчик на финансови услуги от Норвегия
 • „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, България - придобиване на "Свеа Финанс България" ООД, дружество, специализирано в закупуване на дългови портфейли и събиране на вземания
 • Иком“ ООД, България - продажба на мажоритарен дял в дружеството, работещо в областта на телематичното електронно оборудване и услугите, на Виасат Груп, Италия 

Образование 

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003), Магистър по право
 • Юридически колеж на Англия и Уелс (2008), Практическа диплома „Международни сливания и придобивания“ 

Членство 

 • Софийска aдвокатска колегия

Публикации

 • „Промени в Закона за насърчаване на инвестициите“:

http://issuu.com/jakepowers/docs/expert_guide_-_mergers___acquisitio/71?e=3615184%2F3426575 

 • „Промени в българското законодателство“, IFLR 1000

Езици 

 • Английски