Иван е адвокат с професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през 2020 г. и консултира клиентите на кантората по въпроси и съдейства при разрешаване на различни казуси свързани със защитата на лични данни и интелектуална собственост. 

Професионален опит

 • Амарант България - Консултиране на клиента по всички проекти за защита на личните данни, подпомагане на длъжностното лице по защита на данните и гарантиране на съответствие с приложимото законодателство
 • Маг Инвест - Процесуално представителство и консултация на клиента в съдебно производство по заведени искове за нарушение на изключително права върху промишлени дизайни, регистрирани в Службата на ЕС по интелектуална собственост (EUIPO) и предявен от клиента насрещен иск за обявяване недействителността на регистрираните дизайни, предвид липсата на новост и оригиналност
 • Американски Университет в България – Консултиране на клиента по всички проекти за защита на личните данни, подпомагане на длъжностното лице по защита на данните и гарантиране на съответствие с приложимото законодателство
 • Консултиране и съветване на международни клиенти по въпроси на трудовото и конкурентното право, защитата на лични данни и цялостната им бизнес дейност в Р. България
 • Защита на интелектуална собственост в интернет, включително портфолиото от търговски марки на международен производител на луксозни стоки, срещу нарушения на интернет страници, социални медии и търговски уебсайтове (Амазон, Ибей и др.)
 • Консултиране по международен проект, свързан с един от най-големите автомобилни производители в световен мащаб

Образование

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2008 - 2013), Магистър по право
 • Виенски университет, Австрия (2015-2016), Магистър по международно и европейско бизнес право 

Членство

 • Софийска адвокатска колегия
 • Международна асоциация на професионалистите по защита на лични данни 

Езици

 • Английски език
 • Немски език