Цветелина има професионален опит в консултирането на корпоративни и частни клиенти в различни сфери на правото, в това число дружествено право, вещно право, защита на лични данни, облигационни и търговски договори. Присъединява се към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ като асоцииран адвокат през 2022 г. и консултира и съдейства на клиентите на кантората при разрешаване на различни казуси, свързани със защитата на лични данни и интелектуална собственост, потребителско право и защита на конкуренцията.

Професионален опит: 

  • Привеждане в съответствие на дейността на различни дружества с изискванията на GDPR (General Data Protection Regulation);
  • Консултиране и съдействие на клиенти във връзка със сделки с недвижими имоти и строителство;
  • Процесуално представителство по спорове, свързани със защитата на лични данни, недвижими имоти и търговски договори;
  • Изготвяне на документи за учредяване и промени на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Ликвидации;
  • Съдействие по казуси в областта на трудовото право.

Образование

  • Нов Български Университет (2012 - 2017), Магистър по право
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2010 - 2014), Бакалавър „Връзки с обществеността“

Членство 

  • Софийска адвокатска колегия 

Езици 

  • Английски