Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ е отличено като водеща кантора в сферите на корпоративно/търговско право и енергетиката в „Chambers Europe Guide 2024“, както и в сферата на корпоративно/търговско право в „Chambers Global Guide 2024“.

Освен класирането на дружеството в цялост, поименно са отделни членове на екипа ни.

Адв. Стефан Гугушев, основател и управляващ партньор, е отличен като водещ професионалист в областите на корпоративно/търговско право и енергетиката в „Chambers Europe Guide 2024“, както и в сферата на корпоративно/търговско право в „Chambers Global Guide 2024“.

Адв. Йоанна Иванова, партньор, е призната за водещ специалист в областта на интелектуалната собственост в „Chambers Europe Guide 2024“.

Адв. Костадинка Делева, партньор, е призната за "Up and Coming" експерт в областта на енергетиката в „Chambers Europe Guide 2024“

Chambers and Partners е една от най-авторитетните правни директории в световен мащаб, обхващаща повече от 200 юрисдикции, която базира своите изследвания на обратна връзка от клиенти, информация от адвокатски кантори и интервюта с водещи адвокати.