Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” има значителен опит в областта на сливанията и придобиванията. Участвали сме в структурирането и договарянето на сделки за широк спектър от индустрии, представлявайки всякакви категории участници - купувачи, продавачи, мажоритарни или миноритарни собственици, индивидуални инвеститори или частни инвестиционни фондове и тяхното портфолио от дружества и др.

Нашият опит в областта на сливанията и придобиванията, в съчетание със значителните практически познания, натрупани от екипа ни през годините, ни дава възможност да предлагаме цялостни, напредничави и новаторски решения, както и да предоставяме нужната стратегия за успешно приключване на всяка сделка.

Придобиването или продажбата на бизнес е сложен процес, в който и дружествата, и инвеститорите се нуждаят от опитен професионален консултант. Ние разбираме бизнес нуждите на нашите клиенти и работим с тях за създаването на стойност на всеки етап от сделката - от процеса на преговорите до приключването. Комбинацията от засилен бизнес подход, специализацията и екипната работа, както и стремежът към качеството, дефинират начина, по който работим по сделки в областта на сливанията и придобиванията.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” консултира клиентите по цялостния спектър от въпроси, касаещи сливания и придобивания:

  • правен анализ на дружества;
  • корпоративно и данъчно структуриране на сделката;
  • изготвяне и преговори по документацията за сделката – оферта за придобиване, договори за покупко-продажба на акции/дялове, ескроу договори и др.;
  • представителство пред държавни институции и регулаторни органи и съдействие при получаване на изискуемите разрешения;
  • вписване на сделката в съответните регистри.

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Виктор Гугушев

Старши партньор

Димитринка Методиева

Старши партньор

Значими клиенти и проекти

Delivery Hero Bulgaria (Foodpanda)

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата компания за локални доставки относно продажбата на техния бизнес в България. Научи повече

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на местен консултант на един от най-големите производители на фотоволтаични компоненти в Китай. Научи повече

„Алпик Холдинг“

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа, във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Научи повече

Elsewedy Electric S.A.E

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира египетската компания, предлагаща цялостни интегрирани енергийни решения, относно придобиване на мажоритарен дял в българска компания, изграждаща вятърна електроцентрала. Научи повече

Finish Consulting Group

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира финландската компания, предоставяща услуги в областта на инфраструктурата, екологията и градския дизайн, по придобиването на „Поввик“ ООД. Научи повече

BMA Investment Group Inc., Hong Kong

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира един от най-големите в историята на страната инвестиционни проекти на стойност, надхвърляща 3,4 млрд. евро. Научи повече

„Изи Асет Мениджмънт“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата българска небанкова финансова институция във връзка с придобиването на „Провидент България“ ООД Научи повече

„Иком“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира съдружниците в „Иком“ ООД, водеща българска компания в областта на GPS проследяването и управлението на интелигентни транспортни системи. Научи повече

„Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя консултации на българското дружество, стремящо се да придобие „Свеа Файнънс България“ ООД, компания, част от „Кредитекспрес Интернешънъл Груп“, специализирана в покупката на дългове. Научи повече

A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH

Адвокатско дружество “Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с продажба на всички негови дяловете в българско дружество за производство на високоспециализирано машинно оборудване. Научи повече

"Агенцията за събирания на вземания" ЕАД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира собствениците на (АСВ), компания, специализирана в покупка на вземания на банкови и финансови институции и дружества, предоставящи комунални услуги, по продажбата на 100% от капитала на дружеството. Научи повече

Urbasolar SAS

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира френското дружество, инвестиращо във фотоволтаични централи, във връзка с придобиването на българска компания, изграждаща соларен проект. Научи повече

„Армада Кепитъл“ АД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти. Научи повече

„Генерална агенция Добрич“ ООД

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира мажоритарния собственик в компания, притежаваща известни заведения в София, които предлагат италиански храни и вина, по корпоративни и данъчни въпроси. Научи повече