Проектът „Забавната книжка на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, който цели да подкрепи млади български творци през призмата на сътрудничество, водещо до двустранни устойчиви резултати и популяризирането на различна и нестандартна КСО практика, беше отличен от b2b Media в категорията “Employer Branding Innovation”.

Пропомняме ви, че инициативата се осъществи в партньорство с г-ца Анелия Пашова, авторът на илюстрациите в Забавната книжка.  За изпълнението на проекта, в различните му етапи и дейности работи екип от 10 души, а ключово беше активното участие и личната ангажираност на някои от Партньорите дори и в оперативната работа по изработване на самата книжка.

Наградата беше приета от г-ца Боряна Зарева, Директор Бизнес развитие в кантората.

Радваме се, че организации като b2b Media съществуват, за да може да се популяризират добрите КСО практики и се надяваме заедно да сме двигател за мултиплицирането на подобни инициативи.

Галерия