Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и SeeNews имат удоволствието да обявят публикуването на първия по рода си анализ на сектора на възобновяемите енергийни източници в България. Докладът включва задълбочен финансов анализ, обхващащ тригодишния период 2018-2020 г., както и изчерпателен преглед на нормативната рамка.

Докладът за сектора на възобновяемите източници ще е от интерес за всеки, който:

  • желае да се запознае с текущото състояние на сектора на възобновяемите енергийни източници в България;
  • проучва възможности за инвестиции в сектора на възобновяеми източници в България;
  • търси актуална информация за текущото състояние на пазара.

До 2030 г. възобновяемите енергийни източници ще произвеждат 13 035 GWh електроенергия годишно, в сравнение с 8 673 GWh през 2020 г., както е посочено в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България. Това означава, че възобновяемите енергийни източници не са просто перспективен сектор, а неразделна част от българската икономика в дългосрочен план.

Изтеглете доклада, за да получите повече информация от ТУК.