Малина е счетоводител в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Основните задължения са свързани със счетоводното обслужване на компании, изготвяне на счетоводни отчети, изготвяне на документи за НАП и други държавни институции. Малина изготвя периодични отчети, годишни финансови отчети и други отчети, необходими на компаниите, с които работи. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2018 – до сега)
  • Счетоводител
 • Акаунт Екип (2011 – 2017)
  • Счетоводител
 • Мототехника 1 (2007 – 2017)
  • Счетоводител
 • Елеонора транс (2001 – 2011)
  • Счетоводител

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2002 – 2003), Магистър по счетоводство и контрол
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1998 – 2002), Бакалавър по счетоводство и контрол

Езици

 • Английски