Найден е Главен счетоводител Международен отдел в Гугушев Файнънс & Акаунтинг. Той има дългогодишна практика в сферата на финансовото счетоводство, консолидираното и мениджмънт отчитане, данъчното планиране и управлението на данъчния риск. Найден е натрупал значителен опит в международни и местни проекти, финансови дю дилиджънси и финансови анализи на високо корпоративно ниво за компании от различни бизнес сектори като строителство, недвижими имоти, производство, търговия със стоки, сдружения с нестопанска цел и други. През годините има публикации в специализирани икономически издания като вестник “Пари” и списание “Мениджър”. 

Професионален опит

 • Гугушев Файнънс & Акаунтинг (2016 – до сега)
  • Главен счетоводител "Международен отдел"
 • Делойт България (2014 – 2016)
  • Старши счетоводител
 • Бейкър Тили Клиту енд Партнърс Бизнес Услуги (2013 – 2014)
  • Супервайзър счетоводен отдел
 • Бейкър Тили Клиту енд Партнърс Бизнес Услуги (2009 – 2013)
  • Старши счетоводител
 • Комролд БГ (2006 – 2009)
  • Счетоводител
 • Балканроуд (2002 – 2006)
  • Счетоводител 

Образование

 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2004 – 2005), Магистър по счетоводство и контрол
 • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (1999 – 2004), Бакалавър по счетоводство и контрол
 • Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София (1994 – 1999), Икономика и мениджмънт

Езици

 • Английски