Начало | Области на компетентност

Области на компетентност

Административно и публично право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в сферата на административното право, както на клиенти от частния сектор, така и на държавни и общински органи, включителн ...

Научи повече

Банково и финансово право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги в областта на банковото и финансовото право както на кредитни и финансови институции, така и на физически лица ...

Научи повече

Бизнес консултации

Голяма част от клиентите на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” са започнали бизнеса си в България, използвайки консултантските услуги на кантората. Като част от две международни ко ...

Научи повече

Данъчно право и данъчно планиране

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултантски услуги по всички въпроси на данъчното и счетоводното законодателство. Кантората работи със специализиран екип от счетово ...

Научи повече

Екологично право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя правни консултации по всички въпроси, свързани с опазване на околната среда, защита на биологичното разнообразие, опазване на природни ...

Научи повече

Енергийно право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” е силно ангажирано в проекти в областта на енергетиката, включително в такива, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници, газ и ...

Научи повече

Застрахователно право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” консултира както застрахователни дружества, застрахователни агенти и застрахователни брокери, така и застраховани лица. Ние осъществяваме процесу ...

Научи повече

Защита на данните

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори”  разполага с изградена система от услуги, свързани с текущия контрол за съответствие и имплементацията в цялост на Регламент (ЕС) 2016/679 ( ...

Научи повече

Имиграционно право

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предлага правни услуги и съдействие в областта на имиграционното право на чужди граждани, включително на граждани на Европейския съюз и граждани ...

Научи повече

Интелектуална собственост

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” има специализиран екип от регистрирани представители по индустриална собственост и европейски патентни представители с богат опит в защита на п ...

Научи повече

Капиталови пазари

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” притежава значителен опит в правното обслужване на публични дружества и инвестиционни посредници. При нас може да получите консултации относно за ...

Научи повече

Конкурентно право

Практиката на адвокатско дружество „Гугушев и партньори” в сферата на конкурентното право се развива в тясна връзка с услугите, които кантората предоставя в сферата на корпоративно и търго ...

Научи повече