Фирмена философия

Счетоводна къща Гугушев Файнънс & Акаунтинг развива дейността си, следвайки устойчив бизнес модел, основан на постоянната амбиция за самоусъвършенстване. Желанието ни да предоставяме на своите клиенти услуги с най-високо качество, както и непрекъснатия стремеж към доверени, честни и коректни взаимоотношения с тях са в основата на фирмената ни философия. Стремим се да съхраняваме спечеленото доверие, следвайки неизменната цел за компетентно и надеждно удовлетворяване на специфичните им потребности. Съсредоточаваме усилията си към бързо усвояване на промените, неразделна част от развитието на сектора, в който се развиваме, работейки в партньорство с Адвокатско дружество "Гугушев и партньори".

Залагаме на лоялността, екипността и високите стандарти. 

История

Счетоводна къща Гугушев Файнънс & Акаунтинг е създадена в далечната 2007 г. в отговор на все по-нарастващата нужда от качествено комплексно обслужване на клиентите в областта както на правните, така и на счетоводно-данъчните консултации като естествено продължение и партньор на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори".

В продължение на годините от създаването си компанията значително се разраства по отношение на обслужваните клиенти. Екипът на счетоводната къща, съставен от професионалисти с висок образователен ценз, също увеличава числеността си. През годините към него се присъединиха специалисти в сферата на счетоводството и корпоративните финанси, данъчни консултанти и специалисти в сферата на труда, работната заплата и осигуряването.

Натрупаният практически опит при решаването на казуси от различен характер, свързани с данъчната оптимизация, планираното финансиране, бюджетирането, избягването на двойното данъчно облагане и други, изграденото доверие и коректните  взаимоотношенията с нашите клиенти нареждат счетоводна къща Гугушев Файнънс & Акаунтинг сред най-търсените и надеждни партньори. 

Мисия

Нашата мисия е нашата осъзната цел, за чието постигане работим упорито. Вярваме в това, което правим и се стремим да бъдем постоянно надграждаща се компания. Стремим се да бъдем партньори на нашите клиенти, да познаваме техните проблеми и нужди и да предлагаме правилни и коректни решения. Изграждаме дългосрочни взаимоотношения, които почиват на взаимно уважение.

Следвайки пътя и посоката за постигане на целите, Гугушев Файнънс & Акаунтинг изгражда екип от професионалисти. Членовете на нашия екип са най-ценния ресурс, който имаме и затова стремежа ни е да предоставим една устойчива среда за развитие и професионална реализация.