Начало | Партньори и членства

Партньори и членство

PONTES, създаден през 2004г., е международна асоциация, създадена със заложени основи на сътрудничество и резултатност. Нашият екип се отличава със своята компетентност, която се състои в способностт ...

Lexwork International е асоциация на средно големи независими юридически фирми предоставящи висококачествени услуги с офиси на ключови локации в Северна и Южна Америка, Европа и Азия. Това не е обикн ...

Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) е водещата бизнес организация в България, промотираща ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО). Лидерският форум обединява организации със спод ...

Гръцкият бизнес съвет в България (HBCB) е частна неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2005 г., която предлага мрежа от контакти, взаимопомощ и обмен на информация. Организаци ...

"Сдружение на фамилния бизнес - България" е неполитическа, нерелигиозна, независима и самостоятелна организация с нестопанска цел. Това е мрежа от предприемачи, активни бизнес лидери, млади висок ...

Endeavour е глобална организация с мисията да ръководи високо въздействащото предприемаческо движение. Endeavor е основан с вярването, че създаването на работни места, иновативността и цялостният прос ...

AIPPI (съкратено от Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) е водеща световна организация, посветена на подобряването и защитата на интелектуалната ...

Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е акт ...

The Law Society of England and Wales е независимата професионална организация на адвокати в Англия и Уелс, която представлява техните интереси и работи за развитието на професията. Организацията има с ...

На 28 септември 2020 г. Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ стана една от първите компании, сложили своя подпис под Харта за многообразието в България. Събитието е от особена важнос ...

Асоциацията е неправителствена организация, която обединява експерти от различни професионални направления в областта на защитата на личните данни, поставили си за цел да развият, популяризират и утвъ ...

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партнь ...

  Пазарът за растеж на МСП Beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Б ...