Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира съдружниците в „Иком“ ООД, водеща българска компания в областта на GPS проследяването и управлението на интелигентни транспортни системи и свързаните с тях продукти и услуги, по продажбата на мажоритарен дял от дружеството на италианска компания, работеща в сферата на внедряване на сателитна навигация, част от групата „Виасат“, както и консултира компанията относно регистрацията на търговска марка в Патентно ведомство на Република България.