Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента на ежедневна база относно широк спектър от правни въпроси като:

 • преструктуриране на бизнеса на дружеството; 
 • консултации по въпроси в областта на интелектуалната собственост; 
 • етикетиране на стоките;
 • авторски права и права на индустриална собственост;
 • регистрация на търговски марки; 
 • спазването на законодателството за защита на личните данни; 
 • "Закона за защита на конкуренцията";
 • условията и политики за бисквитки;
 • разработване на вътрешни политики;
 • Процесуално представителство на клиента пред различни съдебни инстанции;
 • Консултации във сръзка с трудово и осигурително право;
 • Консултации във сръзка с данъчното и международното данъчно планиране; 
 • Консултации във сръзка със застрахователното право.