Адв. Марио Кралев се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през декември 2022г. като част от отдел "Трудово право и Обществени поръчки" и предоставя правно съдействие на нашите клиенти в съответните правни сфери.

Освен това, той консултира и съдейства оперативно на клиентите – задължени лица по ЗМИП в постигането на нормативно съответствие със законодателството в сферата на мерките срещу изпирането на пари.

Предишният му професионален опит обхваща юридическо съдействие в областите на търговското и облигационното право, несъстоятелност и банкова несъстоятелност.

Марио е със силно развит езиков профил – владее италиански и английски език.

 

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

  • Обществени поръчки
  • Мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП)
  • Трудово право
  • Процесуално представителство в гражданскоправни и административноправни производства

 

 ОБРАЗОВАНИЕ

  • Università degli Studi di Firenze (Флорентински държавен университет), Юридически факултет – студент по програма „Еразъм +“
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 – 2019), Магистър по право
  • Сфери на обучение: Право на ЕС и Международно право, Френски език (ниво А2-B1)

 

ЕЗИЦИ

  • Английски език
  • Италиански език