Марио се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ през декември 2022г. като част от отдел "Трудово право и Обществени поръчки". Той предоставя правно съдействие и консултации, свързани с текущата оперативна дейност на нашите клиенти.

Предишният му професионален опит обхваща юридическо съдействие в областите на търговското и облигационното право, несъстоятелност и банкова несъстоятелност.

Марио е със силно развит езиков профил – владее италиански и английски език.

 

 ОБРАЗОВАНИЕ

  • Università degli Studi di Firenze (Флорентински държавен университет), Юридически факултет – студент по програма „Еразъм +“
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 – 2019), Магистър по право
  • Сфери на обучение: Право на ЕС и Международно право, Френски език (ниво А2-B1)

 

ЕЗИЦИ

  • Английски език
  • Италиански език